A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az ismereteknek és kompetenciáknak a fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy komplex számítógépes szoftver (program, adatbázis) megtervezésére, a megvalósításhoz szükséges adatszerkezetek kiválasztására, a fejlesztői dokumentáció elkészítésére és a tesztelési tervének elkészítésére.


A témakör oktatásának célja, hogy a tanuló a képzés során megismerjen egy elterjedt, második programozási nyelv jellemzőit, elemeit, szintaxisát. Az integrált fejlesztői környezet felépítése és funkciói.

  • Adattípusok fajtái, csoportosításuk.
  • Vezérlési szerkezetek (szekvencia, szelekció, iteráció) megvalósításának szintaxisa.
  • Összetett adattípusok: tömbök, kollekciók.
  • Osztályok tervezése, definiálása. Osztályok tagtípusai.
  • A kivételkezelés és a nyomkövetés technikái.
  • Generikus adattípusok.
  • Állományok és adatbázisok kezelése.
  • Több szálon futó ciklusok, programok készítése (pl.: Mandelbrot-halmazok rajzolása).
  • Szálbiztosság, szálbiztos adatszerkezetek, executorok, holtpont.